Tout Haiti

Le Trait d'Union Entre Les Haitiens

Actualités

Incident à l'INAGHEI version Daly Valet: Des étudiants ont saboté une conférence et qualifient Youri Latortue d'assassin

youri latortue daly valet suveur pierre etienne touthaiti

Sans commentaire Tout Haiti vous invite à prendre connaissance de la version de Daly Valet de l'incident qui s'est produit à l'INAGHEI ou des étudiants se sont opposés à la tenue d'une conférence prononcée par Youri Latortue, Daly Valet et Sauveur Pierre Etienne de l'OPL . Nous vous invitons aussi à voir la version de Vant bet du même incident (voir ici)

Inaghei : Toute la vérité !

Daly Valet --- Tout sa nou wè Yvener Milien nan fowom Haiti cherie ak bagay ki rele Vant bef info ekri sou konferans Inaghei a jodi a se pa vre.

Men verite a. Se Dwayen Inaghei a an pesonn ak représentan etidyan yo nan konsey jesyon Inaghei a ki te rele m pou envite m vin patisipe nan panel konferansye ki t ap gen ladan l Sauveur Pierre Etienne ak Youri Latortue. Se pa mwen ki te chwazi panelis yo. Se jis envite yo te envite m.

Konferans lan te sipoze komanse a 10 zè nan maten. M te rive a 10 ze tapan. Te gen yon staf etidyan ki te vin akeyi m depi nan barye a pou mennen m nan biwo Dwayen an kote Youri Latortue ak Sauveur Pierre Etienne te deja chita.

Lakou Inaghei a te chaje ak etidyan ki te vini nan konferans lan. Sal konferans lan te plen kou ze. Etidyan yo telman te anpil se nan fenet plizye te kanpe deyo pou yo te swiv konferans lan.

M te byen renmen panel la. Sitou m te gen anpil rezev sou pwopozisyon OPL la . M te prevwa tou pou m te fe yon gwo deba ak YourI Latortue sou fason li menm ak pouvwa a konprann atik 136 Konstitisyon an.

Jan pwotokol la te prevwa, se Youri Latortue ki te sipoze pale an premye, mwen menm DV an dezyem ak Sauveur Pierre Etienne an denye. Depi Youri komanse pale m tande ajitasyon deyo a bo fenet sal konferans Inaghei a. Se pa t nan sal la ki te gen bri a.

Koze Vant Bef Info ki di gen yon gwoup etidyan ki te fe iripsyon nan sal la se manti manti manti. Okontre tout etidyan ki te nan sal la te femen pot la pou konferans lan ka fet kom sa dwa.

Youri kontinye ak ekspoze li a malgré bri yo. Li te blije kanpe plizye fwa telman te gen bri nan koulwa a deyo a. Yon seten moman li te d